Agosto de memoria e morte (Edición Literaria - Narrativa by Xoaquín Fernández Leiceaga

By Xoaquín Fernández Leiceaga

Agosto, últimos anos do franquismo. Un promotor inmobiliario, ben relacionado cos notables locais, aparece morto. Un neófito policía deberá asumir a investigación. Corrupción? Conflitos empresariais? Asuntos familiares? En canto apareza outro corpo, as elites locais sentiranse ameazadas. As orixes dos acontecementos haberá que procuralas ben lonxe, na República ou na Guerra Civil, cando os que hoxe morren eran mozos e participaban nas teimas do seu pace. Que sucedeu daquela para ameazar aos que teñen hoxe unha posición acomodada e unha vida cómoda, para os que a única preocupación é que o franquismo teña os días contados?
O investigador deberá desenredar os cabos que o vendaval da historia confundiu sen saber canto de próxima está a chave. As feridas que non cauterizan dan sempre problemas e a ideoloxía pode manter aceso demasiado pace o lume do resentimento. O pasado atrápanos, a memoria retorna... e mata.

Show description

Read Online or Download Agosto de memoria e morte (Edición Literaria - Narrativa E-Book) (Galician Edition) PDF

Similar crime action fiction books

Pirate's Gold: Treasure to Die For

Caution: Pirate's Gold isn't really for the faint of middle. .. it is a curler coaster of a journey that would plunge you right into a global of dizzying event: a spot of hideous monsters, evil wizards, spell binding nymphs and unbelievable riches! Tag alongside (if you dare! ) with Captain Johnny B. Wilde and his motley team as they sail the notorious islands of Vasquez trying to find long-lost treasure.

Los Massenet (Spanish Edition)

Cuando Vicente Durán y su amigo van a buscar información sobre un cadáver, destapan un mundo de policías corruptos, niños sexualmente precoces, maltrato doméstico, envidias, traiciones y maldiciones. A través de Tato Massenet, el protagonista comparte con una familia disfuncional. los angeles amistad se confunde con el odio cuando de por medio existen intereses creados, delitos en común, secretos que nadie puede saber y que pueden costar l. a. vida.

The Death of Jack and Jill

This e-book, strike a cord in me on what a real good friend can be, for all what Jack and Kevin went via whereas they have been becoming up. And right down to they final 12 months in collage, is so humorous whilst it contain top and one lady, this is the place friendship it positioned the attempt. It exhibits you what real love is and something you should be carefull of your buddy round your woman.

The Tragic Flaw (Strebor on the Streetz)

Following in his Italian father's gangster footsteps, the bi-racial Cicero Day has little challenge emerging to the pinnacle of the Kansas urban underworld. He and his comrades take care of their enemies with all demeanour of weaponry: weapons, knives, poison, informed beasts or even HIV. but, Cicero is haunted by means of routine nightmares, and troubled along with his mother's steadfast trust in God.

Additional resources for Agosto de memoria e morte (Edición Literaria - Narrativa E-Book) (Galician Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.72 of 5 – based on 19 votes